Sikker hosting og god support siden 1997Sikker hosting og god support siden 1997

Du er her

Danhost er et registreret varemærke. Det er under ingen omstændigheder tilladt at kopiere/anvende Danhost´s website og idéer uden vores skriftlige godkendelse. Misbrug/kopiering af Danhost´s navn, logo, sider, idéer med mere vil medføre omgående lukning af abonnementet uden forudgående varsel. Såfremt misbrugen har medført Danhost nødige omkostninger, vil vedkommende blive mødt med et krav om erstatning. Erhvervsdrivende, foreninger, offentlige institutioner, privatpersoner med mere kan benytte Danhost´s produkter og services.

Danhost forudsætter, at kunden er myndig, når pågældende tegner abonnement eller opretter domæne hos Danhost. Aftalen er gældende fra det tidspunkt, hvor kunden har bestilt servicen og aftalen kan ikke overdrages til andre uden skriftligt samtykke fra Danhost.

De oplysninger kunden afgiver ved bestilling, vil kun blive brugt til fakturering, inddrivelse og evt. ved indberetning til kreditoplysningsbureau.

Danhost forbyder udtrykkeligt enhver at reklamere for, distribuere, opbevare, behandle eller på anden vis at håndtere uanstændigt, pornografisk, satanistisk, eller andet kontroversielt materiale ved hjælp af services leveret af Danhost. Danhost forbeholder sig retten til at definere, hvorvidt materialet har en sådan kontroversiel beskaffenhed. I disse tilfælde kan Danhost til enhver tid og med øjeblikkelig virkning ophæve eller suspendere abonnementet. Danhost kan under disse omstændigheder ikke idømmes erstatningsansvar af nogen art overfor kunden. Ligesom forudbetalt abonnement ikke vil blive refunderet. Det er ligeledes ikke tilladt at have nogen form for pornografisk eller sex relateret materiale liggende på vores servere, selvom det skulle være lovligt materiale, med mindre andet er aftalt skriftligt med Danhost.

Alt materiale skal være lovligt og må ikke være i strid med dansk lovgivning. Henvender en offentlig myndighed sig til Danhost med henblik på at få lukket en af vore services, fordi myndigheden skønner der forefindes ulovlig materiale, lukker Danhost  omgående for abonnementet indtil den offentlige myndigheds undersøgelser er afsluttet. Bliver Danhost pålagt erstatningsansvar eller bøde på grund af en kundes ulovlige materiale, inddrives dette hos kunden.

Danhost vil reagere kraftigt overfor alle, der måtte bruge eller forsøge at bruge en Internetkonto eller computer uden ejerens autorisation. Forsøg inkluderer "Internet scamming" (at narre andre folk til at oplyse deres password), tyveri af password, scanning af mulige sikkerhedshuller med mere. Enhver uautoriseret brug af konti eller computere af Danhost´s kunder, uanset om det er angreb på konti eller computer hos Danhost eller 3.mand, vil betyde indgreb mod angriberen/misbrugeren.

Mulige indgreb inkluderer advarsel, suspension eller opsigelse af konto samt sagsanlæg afhængig af angrebets omfang.

Uopfordret kommerciel reklame er ikke tilladt via e-mail, og vil resultere i suspension eller opsigelse af abonnementet.

Kommerciel reklame er ikke velkommen i de fleste Usenet diskussionsgrupper og e-mail mailinglister. Upassende udsending vil resultere i suspension eller opsigelse af services leveret af Danhost. Se i nyhedsgruppens eller mailinglistens vedtægter om reklame er tilladt. "Spamming," eller udsendelser af beskeder til mange forskellige off-topic nyhedsgrupper er uetisk og vil blive behandlet derefter. At sende en besked, især en reklame, til mere end fem eller seks modtagere, er i sig selv spamming, medmindre disse individuelt har bedt om at blive tilføjet en mailingliste med emnet. E-mail er et person-til-person medie, ikke et massemedie.

 

Betingelser for overdragelse

Ønsker du at overdrage dit produkt til en anden virksomhed/person, forudsætter det, at Danhost modtager en skiftlig bekræftelse fra både den gamle og nye ejer. Danhost opkræver et gebyr på 225 kr. for overdragelsen af et produkt. Drejer det sig om en overdragelse af et domæne, tillægges et ekstra gebyr, afhængig af domænetypen, bortset fra .dk domæner.

Alle gebyrer ved en overdragelse, opkræves af den nye ejer. Skulle der foreligge en ubetalt regning, kan overdragelsen ikke finde sted, før denne faktura er betalt.

Når Danhost har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. Når Danhost´s bogholderi, har registreret indbetalingen sendes en faktura pr. mail. Ønsker kunden at få tilsendt en faktura i stedet for en ordrebekræftelse til brug for indbetalingen, skal kunden kontakte salgsafdelingen. Generelt effektueres nye ordrer først når Danhost´s bogholderi har registreret betalingen for ordren.

Ved bestilling af Danhost's produkter, er der som udgangspunkt altid forbundet et oprettelsesgebyr. Ved fremtidige betalinger for abonnementer hos Danhost, påføres et administrationsgebyr pr. udsendt faktura. Alle priser er angivet ekskl. moms.

Alle vores produkter er specielt tilpasset den enkelte kunde, hvorfor kunden må være indforstået med, at Danhost starter oprettelsen/registreringen, enten så snart kunden har afgivet ordren eller umiddelbart efter betalingen er registreret. Dette medfører, at den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 ophører, i henhold til Forbrugeraftaleloven §12, stk. 2, når Danhost har registreret kundens betaling eller ordre.

Danhost forbeholder sig ret til at afvise bestillinger eller nægte at forlænge et abonnement og er ikke forpligtet til at give begrundelse herfor.

Når Danhost har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. Når Danhost´s bogholderi, har registreret indbetalingen sendes en faktura pr. mail. Ønsker kunden at få tilsendt en faktura i stedet for en ordrebekræftelse til brug for indbetalingen, skal kunden kontakte Danhost Salg.

Generelt effektueres nye ordrer først når Danhost´s bogholderi har registreret betalingen for ordren. Alle vores produkter er specielt tilpasset den enkelte kunde, hvorfor kunden må være indforstået med, at Danhost starter oprettelsen/registreringen, enten så snart kunden har afgivet ordren eller umiddelbart efter betalingen er registreret. Dette medfører, at den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 ophører, i henhold til Forbrugeraftaleloven §12, stk. 2, når Danhost har registreret kundens betaling eller ordre.

Danhost forbeholder sig ret til at afvise bestillinger eller nægte at forlænge et abonnement og er ikke forpligtet til at give begrundelse herfor.

Danhost registrerer altid domæner i kundens navn. Alle domænenavne oprettes på Danhost´s navneserver, med mindre andet er aftalt. Alle domæner oprettes efter først-til-mølle princippet. Danhost kan under ingen omstændigheder drages til ansvar, såfremt et bestilt domæne ikke kan oprettes, fordi det allerede er optaget af tredjemand. Kunden har pligt til at sikre, at et domænenavn ikke krænker tredjemands navn, varemærke eller immaterielle ret. Danhost kan ikke idømmes erstatningsansvar, for manglende oprettelse af et domæne, da bestilling/oprettelse af domænenavnet forløber automatisk. Når Danhost´s bogholderi har registreret indbetalingen for domæneoprettelsen, registreres domænet hos det aktuelle TLD hurtigst muligt. Danhost tilbagebetaler ikke oprettelsesgebyr ved oprettede domæner, der er fejlbehæftede på grund af kundens stave/tastefejl eller lignende, i forbindelse med kundens bestilling af domænet.

Bestil domæneregistrering

 

Årsgebyr m.m.

Oprettelse af et .dk domæne bevirker, at der hvert år skal betales et gebyr til DK Hostmaster A/S. DK Hostmaster A/S bestemmer suverænt beløbets størrelse. DK Hostmaster A/S opkræver hvert år gebyret direkte hos kunden. Manglende rettidig betaling af dette årsgebyr, vil medføre, at domænet slettes. Dette betyder ikke at abonnementet er slettet ved Dahost, derfor skal servicen stadig opsiges hos Danhost, såfremt kunden ikke ønsker at benytte dette. Ved oprettelse af et .dk domæne hos Danhost, er det første års gebyr inkluderet i prisen. Se evt. betingelser for registrering af .dk domæne på www.dk-hostmaster.dk.

For alle andre domæner faktureres årsafgiften af Danhost. Manglende betaling af årsafgiften vil bevirke sletning af domænet uden forudgående varsel. Domænet kan dog i en begrænset periode, genoprettes mod et gebyr. Gebyret afhænger af, hvilken type domæne, det drejer sig om. Faktura for årsgebyr sendes pr. mail til den mailadresse kunden oplyser til os. Danhost kan ikke drages til ansvar, såfremt kunden ikke modtager denne faktura, da det til enhver tid er kundens pligt at sørge for, at Danhost er i besiddelse af en korrekt mailadresse, kunden kan modtage post på. Danhost opkræver et gebyr ved overdragelse af domænet til anden person eller virksomhed på alle domæner, bortset fra .dk domæner.

Punkt 2.3 vedr. kun produktet: webhoteller.

Et webhotel er en fremvisningsplads af diverse materialer/filer på internettet. Hensigten med et Danhost webhotel er IKKE at fungere som ekstern harddisk for lagring af data. Hertil benyttes i stedet produktet Hosted Harddisk. Danhost tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelserne i dansk lovgivning.

 

Trafik

Danhost´s webhotel kunder har den fordel at have ubegrænset trafik til deres websites, hvilket er ensbetydende med, at der ikke opkræves gebyr for mængden af trafik til/fra webhotellet. Hensigten med denne service er at levere diskplads til web-dokumenter. Alle websider, afhængig af valgt abonnement, (html, ASP, PHP, CGI, PL, shtml) må linkes med filer (.GIF, .JPEG, osv.), som er lagret hos Danhost. Det er ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer liggende på serveren, der kan downloades gratis af andre, herunder shareware-arkiver. Download/Streaming af audio og video filer er ikke tilladt uden forudgående skriftlig aftale med Danhost. Det er en betingelse for fri trafik, at der er tale om en normal/gennemsnitlig afvikling, der ikke har generende indvirkning på trafikken for andre brugere. Ekstrem forbrug af trafik er ikke tilladt. Aktiviteter der bruger ekstreme mængder af system ressourcer eller trafik vil få en advarsel pr. mail. Danhost vil i samarbejde med kunden, prøve at finde en løsning alle kan være tilfredse med. Hvis en sådan løsning ikke kan opnås og der ikke sker ændringer i forbruget,  vil abonnementet blive suspenderet med øjeblikkelig virkning. Se i øvrigt punkt 4.3. suspendering. I ekstremt grove tilfælde kan Danhost ophæve abonnementet med øjeblikkelig varsel.

Kunden har pligt til at angive relevante oplysninger som navn, adresse, cvr-nummer, samt telefonnummer og mailadresse på webshoppen. Kunden er til enhver tid ansvarlig for at webshoppen overholder gældende love og regler, herunder skatte- og afgiftsmæssige regler, regnskabs- og bogføringsmæssige regler, samt regler om forbrugerbeskyttelse og registerforskrifter. Danhost kan ikke holdes ansvarlig overfor evetuelle skadeskrav, der måtte blive rettet som følge at kundens forhold og drift af webshoppen.

Alle Danhost kunder har mulighed for at oprette alle de tillægsdomæner, de ønsker.  Alle tillægsdomæner skal dog pege på samme website. Det er ikke tilladt at have flere domæner med forskellige websites på samme webhotelabonnement, med mindre dette udtrykkeligt fremgår af abonnementsteksten. I dette tilfælde er der tale om add on domæner og ikke tillægsdomæner.

Punkt 2.6 vedr. kun server/mail hosting samt IT-outsourcing.

a.1)

Danhost har ejendomsretten til alt udstyr, undtagen udstyr leveret af kunden.

a.2)

Danhost er ansvarlig for drift, vedligeholdelse og bekostning af udstyr samt dataforbindelser med mindre andet er særskilt aftalt.

a.3)

Oprettelse anses for gennemført, når der kan etableres datakommunikation til serveren.

a.4)

Leverer kunden eget udstyr skal dette kunne tilsluttes RJ45 Ethernet med 10 Mbitt/s, 100Mbit/s eller 1Gbit/s hastighed.

a.5)

Kunden er ansvarlig for korrekt licensering af software, på serveren. Omkostninger vedr. dette punkt påhviler alene kunden. Danhost skal holdes skadesløs og ikke påføres omkostninger vedr. dette.

 

Ansvar/garanti

b.1)

Et eventuelt erstatningsansvar overfor Danhost omfatter ikke indirekte tab, følgeskader, driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser, herunder tab af data, skade på andre ting og erstatningsansvar fra tredjemand. Et eventuelt erstatningsansvar omfatter heller ikke tab, som ikke med rimelighed kunne forudses af Danhost.

b.2)

Danhost erstatningsansvar er begrænset til 10.000,00 DKK pr. år uanset omfanget af de skader, som måtte være indtruffet i løbet af året.

b.3)

Danhost garanterer en oppetid på dataforbindelsen på 99,85 % set over et år. Er den af Danhost leverede forbindelse afbrudt i en sammenhængende periode på to timer eller mere, krediteres 500,00 DKK pr. periode, dog maksimalt en måneds abonnement pr. måned.

b.4)

For at kunden kan gøre krav på refusion skal dokumentet ”ansøgning om refusion”, som kan hentes ved kontakt til Danhost, udfyldes og sendes i underskrevet stand til Danhost.
Dokumentet skal være Danhost i hænde senest 14 dage efter konstateret afbrydelse.

b.5)

Der kan maksimalt krediteres en måneds leje pr. måned.

 

Driftsafbrydelser

c.1)

Danhost er alene ansvarlig overfor kunden for tab forårsaget af afbrydelse, forsinkelse, forstyrrelse, mangelfuld betjening, såfremt disse forhold kan henregnes til Danhost og /eller Danhost medarbejders forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser.

c.2)

Danhost er under ingen omstændigheder ansvarlig for kundens driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Danhost bærer ikke ansvaret for tab, som følge af uvedkommendes adgang til kundens datasystemer.

c.3)

Danhost eventuelle erstatningspligt er maksimeret til en forholdsmæssig del af den, af kunden senest betalte abonnementsafgift, svarende til den forholdsmæssige abonnementsafgift for det tidsrum, hvor kunden har været ude af drift.

c.4)

Såfremt afbrydelse eller fejl kan henføres til kundens egne forhold for eksempel ved tilslutning til fejlagtigt udstyr eller fejlbetjening, er kunden ikke berettiget til afgiftsnedsættelse i henhold til ovennævnte bestemmelser.

c.5)

Danhost er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager.

c.6)

Danhost påtager sig intet ansvar, eller erstatningspligt for tab af data eller deres reetablering, tabt arbejdsfortjeneste, herunder tab af forventet avance, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tab som følge af indirekte skade og følgeskader, eller anden form for direkte/indirekte tab.

c.7)

Dette gælder uanset om tabet skyldes manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller lign, fejlagtig opsætning af ydelse eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Danhost har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uagtet at Danhost kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist agtsomhed eller lignende.

Dette gælder desuden uanset om tabet skyldes systemnedbrud/systemfejl, strømsvigt, uvedkommendes adgang, virusangreb, force majeure, herunder lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade. Dette gælder uanset om Danhost selv er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Danhost funktioner.

 

Gå til serverhosting >>

 

Ønsker kunden at opgradere fra et webhotel til et andet, er der som udgangspunkt ingen oprettelsesgebyr, med mindre det nye webhotel, skal flyttes til en anden server. I disse tilfælde vil kunden blive faktureret for den tid vores teknikker bruger på at flytte webhotellet. Der betales pr. påbegyndt halve time.

Opgraderes der fra en type produkt (f.eks.webhotel) til en anden type produkt (f.eks. server), skal kunden betale for oprettelse af den nye type produkt. Ved opgradering godskrives kunden for eventuelt resterende forudbetalt abonnement. Et abonnement kan opgraderes med en dags varsel.

Ønsker kunden at nedgradere sit abonnement skal vi have denne anmodning skriftligt pr. mail til bogholderi@danhost.dk. Abonnementet kan nedgraderes fra næstkommende abonnementsperiode. Anmodning om nedgradering skal være os i hænde senest dagen før udløb af den nuværende abonnementsperiode. Ønskes abonnementet nedgraderet før udløb af abonnementsperioden, sker der ikke refundering af evt. for meget betalt abonnement.

Danhost har en række tillægsprodukter, som der ikke opkræves abonnement for. Ved bestilling af disse produkter bliver kunden kun faktureret for oprettelsesgebyr/engangsbetaling. Danhost forbeholder sig ret til at slette disse abonnementer, såfremt kunden ikke har brugt disse indenfor 12 måneder.

Ansvarsområder

Vores kunder er 100% ansvarlige for lovligheden af deres materiale på et Danhost abonnement.  Materialet skal til enhver tid overholde gældende dansk lov samt overholde skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet. Materialet må ej heller krænke tredjemands rettigheder.

Den enkelte kunde bærer selv ansvar for at have en sikkerhedskopi af sine data m.m. Det er til enhver tid kundens pligt at meddele Danhost eventuelle ændringer vedrørende adresse, telefonnummer samt mailadresse. Dette kan kun ske via vores kundecenter. Da Danhost sender faktura vedrørende fornyelse af abonnement/services ud pr. mail, er det kundens pligt at informere Danhost om eventuelle ændringer i mailadresse med mere. Således skal den oplyste mailadresse, altid være en adresse, som kunden kan modtage post på. Danhost kan ikke holdes ansvarlig for, at et abonnement suspenderes eller slettes som følge af manglende betaling, i tilfælde, hvor kunden ikke har modtaget oplysning herom pr. mail, fordi mailadressen har været ukorrekt. 

Det er kundens pligt at kontakte Danhost såfremt registrering/oprettelse af abonnement, ikke er sket inden 2 hverdage fra indbetalingen har fundet sted.

Danhost kan ikke drages til ansvar for manglende fornyelse af domænenavne eller abonnementer/services og heraf følgende sletning, som skyldes manglende betaling fra kundens side. Ej heller kan Danhost drages til ansvar ved suspendering af abonnementer som skyldes manglende betaling af abonnement/domæne eller overtrædelse af vores forretningsbetingelser.

Danhost tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Danhost forbeholder sig dog ret til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør dette nødvendigt.

Danhost påtager sig intet ansvar, eller erstatningspligt for tab af data eller deres reetablering, tabt arbejdsfortjeneste, herunder tab af forventet avance, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tab som følge af indirekte skade og følgeskader, eller anden form for direkte/indirekte tab.

Dette gælder uanset om tabet skyldes manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller lign, fejlagtig opsætning af website eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Danhost har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uagtet at Danhost kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist agtsomhed eller lignende. Dette gælder desuden uanset om tabet skyldes systemnedbrud/systemfejl, strømsvigt, uvedkommendes adgang, virusangreb, force majeure, herunder lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade. Dette gælder uanset om Danhost selv er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Danhost´s funktioner.

Kunden er ansvarlig for samt juridisk forpligtet til, at betale for en service, fra denne er etableret, til denne er gyldigt opsagt. 

Et abonnement kan til enhver tid opsiges med 1 dags varsel til udløbet af en abonnementsperiode. 

Opsigelsen er kun gyldig såfremt den er sendt via kundecentret og såfremt kundens konto IKKE er i restance. Hvis man undlader at betale sin faktura, bliver det ikke sidestillet med en opsigelse.

En redelegering af domæne væk fra Danhost, er IKKE ensbetydende med en opsigelse. Ej heller kan sletning af et domæne sidestilles med en opsigelse af abonnement, dog bliver kunden selvfølgelig ikke faktureret for årsgebyr for domænet, såfremt dette er slettet. (Læs her - Hvad betyder domæne?)

Der vil ikke ske refundering af forudbetalt abonnement, såfremt kunden ønsker at opsige abonnementet inden abonnementsperiodens udløb.

Når kunden betaler en fornyelse af abonnement, bliver abonnementet automatisk fornyet og udløber derved først til den nye udløbsdato. Betaler kunden for en fornyelse af abonnement, efter der er lavet en opsigelse, annulleres opsigelsen ved betalingen og abonnementet kører videre, som om opsigelsen ikke var lavet. Abonnementet kan derefter opsiges til udløb af den nye abonnementsperiode.   

Danhost kan opsige en service med et varsel på 3 måneder. Hvis Danhost får inddraget sin tilladelse til at udbyde produktet kan Danhost endvidere opsige abonnementet til samtidigt ophør. Abonnement som er betalt forud for en opsigelse, vil blive forholdsmæssigt tilbagebetalt, hvis Danhost benytter sin ret til opsigelse.

Ovennævnte hindrer ikke Danhost i øjeblikkeligt at kunne hæve aftalen som følge af kundens misligholdelse af betingelserne. Såfremt opsigelsen skyldes, at kunden overtræder nærværende forretningsbetingelser, vil der ikke ske nogen refundering. Enhver overtrædelse af forretningsbetingelserne, som resulterer i ekstra omkostninger for Danhost, vil blive pålagt kunden.

Situationer der kan medføre suspendering, er manglende betaling, misbrug af abonnement, samt misligholdelse af forretningsbetingelser. Gebyr for suspendering udgør 200 kr. ex. moms. Abonnementet vil herefter kun kunne genåbnes, når gebyr for suspenderingen af abonnementet samt evt. forfaldne fakturaer er registreret betalt af Danhost´s bogholderi.

Kunden hæfter for betaling af alle beløb for ydelser, der er bestilt hos Danhost, fra denne service er bestilt indtil servicen er gyldigt opsagt via vores kundecenter. Alle abonnementer/sevices oprettes, når Danhost bogholderi har registreret kundens betaling eller når abonnementet er bestilt. Oprettelsesgebyr opkræves for alle nye abonnementer og refunderes ikke.

Alle priser er garanteret på betingelsen af forudbetaling. Alle betalinger skal ske i danske kroner.

Gebyr for tilbagebetaling af for meget indbetalt abonnement med mere udgør 50,00 kr. ekskl. moms. 

Har du betalt for meget i abonnement, eller bliver du krediteret for en ydelse, omfatter tilbagebetalingen ikke eventuelle gebyrer for brug af kreditkort eller andre betalingsmidler, som vi har betalt til indløser. Disse gebyrer forbeholder vi os ret til at modregne ved tilbagebetalingen.  

Alle opkrævninger pålægges et administrationsgebyr på 24,00 kr. ekskl. moms. Alle opkrævninger til udlandet uden dansk moms, pålægges et administrationsgebyr på 90,00 kr. 

Danhost kan straks eller senere under aftaleforholdet kræve, at kunden inden et nærmere tidspunkt stiller sikkerhed for sine forpligtelser i henhold til aftalen, når dette er begrundet i kundens økonomiske forhold. Kunden er ikke berettiget til nedsættelse eller bortfald af det aftalte vederlag, hvis kunden på grund af egne forhold ikke er i stand til eller ikke ønsker at benytte ydelsen.

Krav fra kundens side berettiger ikke kunden til at tilbageholde pligtige pengeydelser eller dele heraf eller foretage modregning.

Betalingsfrist er 7 dage netto med mindre andet er aftalt skriftlig med Danhost. Ved for sen indbetaling udsendes der 7 dage efter forfaldsdato en rykker på 100 kr. ex. moms med tilskrivning af renter jf. gældende lovgivning. Betalingsfrist for denne rykker er omgående. Hvis der stadig ikke foreligger betaling 7 dage efter første rykker, sendes suspenderingsmail og abonnementet bliver suspenderet og pålagt et suspenderingsgebyr på kr. 200,00 samt renter. Efter 2. rykker overdrages sagen til retslig inkasso. Kunden betaler alle omkostninger hermed. Af principielle årsager overdrages alle inkassosager til retsforfølgelse. Betales en faktura, efter der er opkrævet renter og gebyrer, er den første del af beløbet øremærket til betaling af disse.

Suspendering af abonnement fritager IKKE kunden for betaling. Genåbning efter suspendering kan kun ske ved betaling af faktura samt tilskrevne gebyr og renter. Er abonnementet ikke blevet genåbnet inden 1 måned efter suspendering, forbeholder Danhost sig ret til at lukke og slette abonnementet uden forudgående varsel. Danhost er ikke forpligtet til at benytte denne ret. I disse tilfælde frigøres kunden ikke for betaling med mindre abonnement opsiges rettidigt. Danhost forbeholder sig ret til at suspendere samtlige abonnementer/services på en kundes konto, såfremt kunden har en forfalden saldo og ikke reagerer på vores rykkere. Det sker selvom den manglende betaling evt. ikke vedr. alle abonnementer. Bemærk genfakturering og betaling sker inden udløb af abonnementsperiode.

Specielt vedrørende Danhost CMS Webshop: Er abonnementet ikke betalt senest 20 dage efter forfaldsdato, tager vi bacckup af produktet, hvorefter produktet bliver slettet. En gendannelse af webshoppen koster efterfølgende 350 kr + moms. Dette fritager ikke kunden for at betale udestående faktura.

Online betaling via dankort, visa med mere, betaling med indbetalingskort (FI-kort) udleveret fra Danhost, betaling via bankoverførsel samt elektronisk fakturering af offentlige virksomheder anses som normale indbetalinger.

Ved udenlandsk bankoverførsel via IBAN nr. SKAL afsender selv afholde alle omkostninger og gebyrer.

Andre indbetalingsformer end ovenstående vil ikke blive godtaget. Det vil sige, at indbetalinger med check, kontanter, postanvisninger med mere IKKE vil blive godtaget som betalingsmiddel.

En parts forpligtelser, gælder under forudsætning af, at forpligtelserne ikke umuliggøres eller gøres urimeligt byrdefuld på grund af omstændigheder, der ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på tidspunktet for aftalens indgåelse, og ikke uden væsentlige omkostninger, kunne have undgået eller overvundet (Force majeure). For at en part kan gøre force majeure gældende, skal vedkommende uden ubegrundet ophold skriftligt underrette den anden part om, at force majeure er indtrådt.

Tilstedeværelsen af force majeure medfører, at den pågældende part er frigjort fra at opfylde sine forpligtelser til aftalt tidspunkt og i det tidsrum herefter, hvor opfyldelsen må udskydes som følge af force majeure. Vedvarer force majeure ud over 90 dage, har parterne ret til, med øjeblikkelig virkning, at ophæve kontrakten i sin helhed.

Danhost har ret til uden varsel at hæve aftalen såfremt:

a)

Kunden ikke betaler forfalden abonnements- og forbrugsafgift eller andet vederlag efter at have modtaget rykkerbrev med angivelse af endelig betalingsfrist og varsling om lukning ved forsat manglende betaling.

b)

Kunden standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger, begæres eller erklæres konkurs, træder i likvidation eller på anden måde viser sig insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at kunne overholde sine forpligtelser.

c)

Kunden undlader at opfylde Danhost krav om betryggende sikkerhed.

d)

Kunden tilslutter udstyr, der ikke er godkendt eller i øvrigt giver anledning til forstyrrelser.

e)

Ydelsen i øvrigt anvendes på en måde, der krænker lovgivningen, Danhost eller tredjemands ret eller forstyrrer øvrig drift.

f)

En efterfølgende kreditvurdering viser, at der kan være berettiget tvivl om kundens vilje eller evne til at betale. I de under d) og e) anførte tilfælde vedr. ophævelse af aftalen, kan ophævelse normalt kun ske efter, at kunden er givet varsel til at afhjælpe situationen, og dette har været uden resultat.

Såfremt kunden inden en uge efter modtagelse af meddelelse om ophævelsen bringer dette forhold, der giver anledning til ophævelse i orden, reetablerer Danhost mod gebyr snarest forbindelsen. En kunde der ikke har betalt forfalden gæld, kan ikke indgå ny abonnementsaftale, før det skyldige beløb er betalt. Danhost er i tilfælde af betalingsmisligholdelse berettiget til at foretage indberetning til kreditoplysningsbureau i henhold til lov om private registre.

Danhost forbeholder sig retten til at definere, hvorvidt der har forekommet overtrædelse af nærværende forretningsbetingelser. Overtrædelse af forretningsbetingelserne kan medføre suspendering eller lukning af vores services. Benytter Danhost sig af denne ret refunderes eventuel resterende forudbetalt abonnement ikke.

I tilfælde af uenighed mellem kunden og Danhost om forhold, der vedrører abonnementsaftalen, herunder om registreret forbrug og den krævede betaling, kan kunden klage til Danhost senest 30 dage efter fakturadato. Klagen skal være skriftlig og sendes pr. mail til administration@danhost.dk. Danhost skal senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet træffe afgørelse i sagen. Hvis det i klagebehandlingen indgår, at der i en periode af en vis varighed gennemføres en særlig registrering eller overvågning af forbrug, debitering m.v. med henblik på afdækning af evt. fejlkilder, forlænges den nævnte frist til seks måneder.

Eventuelle tvister mellem parterne afgøres ved voldgift efter regler ”for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Voldgiftsretten skal bestå af en opmand, der udpeges af Det Danske Voldgiftsinstitut.

Uanset indholdet af pkt. 8.2 kan Danhost vælge, at en tvist i stedet skal behandles af de almindelige domstole.

Tvister afgøres efter dansk ret og processproget er dansk.

Danhost forbeholder sig ret til, at ændre de til enhver tid gældende forretningsbetingelser, priser, abonnementsvilkår med mere uden varsel. Ændringer af en sådan karakter vil blive offentliggjort på vores website www.danhost.dk. Ændringer i priser og abonnementsvilkår vil være gældende fra næstkommende abonnementsperiode, derved har kunden mulighed for at kunne opsige abonnementet rettidigt.