Sikker hosting og god support siden 1997Sikker hosting og god support siden 1997

8.1. Klagevejledning

I tilfælde af uenighed mellem kunden og Danhost om forhold, der vedrører abonnementsaftalen, herunder om registreret forbrug og den krævede betaling, kan kunden klage til Danhost senest 30 dage efter fakturadato. Klagen skal være skriftlig og sendes pr. mail til administration@danhost.dk. Danhost skal senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet træffe afgørelse i sagen. Hvis det i klagebehandlingen indgår, at der i en periode af en vis varighed gennemføres en særlig registrering eller overvågning af forbrug, debitering m.v. med henblik på afdækning af evt. fejlkilder, forlænges den nævnte frist til seks måneder.