Sikker hosting og god support siden 1997Sikker hosting og god support siden 1997

7.2. Genoptagelse af abonnement

Såfremt kunden inden en uge efter modtagelse af meddelelse om ophævelsen bringer dette forhold, der giver anledning til ophævelse i orden, reetablerer Danhost mod gebyr snarest forbindelsen. En kunde der ikke har betalt forfalden gæld, kan ikke indgå ny abonnementsaftale, før det skyldige beløb er betalt. Danhost er i tilfælde af betalingsmisligholdelse berettiget til at foretage indberetning til kreditoplysningsbureau i henhold til lov om private registre.