Sikker hosting og god support siden 1997Sikker hosting og god support siden 1997

7.1. Årsager til ophævelse af abonnement

Danhost har ret til uden varsel at hæve aftalen såfremt:

a)

Kunden ikke betaler forfalden abonnements- og forbrugsafgift eller andet vederlag efter at have modtaget rykkerbrev med angivelse af endelig betalingsfrist og varsling om lukning ved forsat manglende betaling.

b)

Kunden standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger, begæres eller erklæres konkurs, træder i likvidation eller på anden måde viser sig insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at kunne overholde sine forpligtelser.

c)

Kunden undlader at opfylde Danhost krav om betryggende sikkerhed.

d)

Kunden tilslutter udstyr, der ikke er godkendt eller i øvrigt giver anledning til forstyrrelser.

e)

Ydelsen i øvrigt anvendes på en måde, der krænker lovgivningen, Danhost eller tredjemands ret eller forstyrrer øvrig drift.

f)

En efterfølgende kreditvurdering viser, at der kan være berettiget tvivl om kundens vilje eller evne til at betale. I de under d) og e) anførte tilfælde vedr. ophævelse af aftalen, kan ophævelse normalt kun ske efter, at kunden er givet varsel til at afhjælpe situationen, og dette har været uden resultat.