Sikker hosting og god support siden 1997Sikker hosting og god support siden 1997

5.1. Betalingsfrist

Betalingsfrist er 7 dage netto med mindre andet er aftalt skriftlig med Danhost. Ved for sen indbetaling udsendes der 7 dage efter forfaldsdato en rykker på 100 kr. ex. moms med tilskrivning af renter jf. gældende lovgivning. Betalingsfrist for denne rykker er omgående. Hvis der stadig ikke foreligger betaling 7 dage efter første rykker, sendes suspenderingsmail og abonnementet bliver suspenderet og pålagt et suspenderingsgebyr på kr. 200,00 samt renter. Efter 2. rykker overdrages sagen til retslig inkasso. Kunden betaler alle omkostninger hermed. Af principielle årsager overdrages alle inkassosager til retsforfølgelse. Betales en faktura, efter der er opkrævet renter og gebyrer, er den første del af beløbet øremærket til betaling af disse.

Suspendering af abonnement fritager IKKE kunden for betaling. Genåbning efter suspendering kan kun ske ved betaling af faktura samt tilskrevne gebyr og renter. Er abonnementet ikke blevet genåbnet inden 1 måned efter suspendering, forbeholder Danhost sig ret til at lukke og slette abonnementet uden forudgående varsel. Danhost er ikke forpligtet til at benytte denne ret. I disse tilfælde frigøres kunden ikke for betaling med mindre abonnement opsiges rettidigt. Danhost forbeholder sig ret til at suspendere samtlige abonnementer/services på en kundes konto, såfremt kunden har en forfalden saldo og ikke reagerer på vores rykkere. Det sker selvom den manglende betaling evt. ikke vedr. alle abonnementer. Bemærk genfakturering og betaling sker inden udløb af abonnementsperiode.

Specielt vedrørende Danhost CMS Webshop: Er abonnementet ikke betalt senest 20 dage efter forfaldsdato, tager vi bacckup af produktet, hvorefter produktet bliver slettet. En gendannelse af webshoppen koster efterfølgende 350 kr + moms. Dette fritager ikke kunden for at betale udestående faktura.