Sikker hosting og god support siden 1997Sikker hosting og god support siden 1997

5. Betalingsforhold

Kunden hæfter for betaling af alle beløb for ydelser, der er bestilt hos Danhost, fra denne service er bestilt indtil servicen er gyldigt opsagt via vores kundecenter. Alle abonnementer/sevices oprettes, når Danhost bogholderi har registreret kundens betaling eller når abonnementet er bestilt. Oprettelsesgebyr opkræves for alle nye abonnementer og refunderes ikke.

Alle priser er garanteret på betingelsen af forudbetaling. Alle betalinger skal ske i danske kroner.

Gebyr for tilbagebetaling af for meget indbetalt abonnement med mere udgør 50,00 kr. ekskl. moms. 

Har du betalt for meget i abonnement, eller bliver du krediteret for en ydelse, omfatter tilbagebetalingen ikke eventuelle gebyrer for brug af kreditkort eller andre betalingsmidler, som vi har betalt til indløser. Disse gebyrer forbeholder vi os ret til at modregne ved tilbagebetalingen.  

Alle opkrævninger pålægges et administrationsgebyr på 24,00 kr. ekskl. moms. Alle opkrævninger til udlandet uden dansk moms, pålægges et administrationsgebyr på 90,00 kr. 

Danhost kan straks eller senere under aftaleforholdet kræve, at kunden inden et nærmere tidspunkt stiller sikkerhed for sine forpligtelser i henhold til aftalen, når dette er begrundet i kundens økonomiske forhold. Kunden er ikke berettiget til nedsættelse eller bortfald af det aftalte vederlag, hvis kunden på grund af egne forhold ikke er i stand til eller ikke ønsker at benytte ydelsen.

Krav fra kundens side berettiger ikke kunden til at tilbageholde pligtige pengeydelser eller dele heraf eller foretage modregning.