Sikker hosting og god support siden 1997Sikker hosting og god support siden 1997

4.1. Fra kundens side

Kunden er ansvarlig for samt juridisk forpligtet til, at betale for en service, fra denne er etableret, til denne er gyldigt opsagt. 

Et abonnement kan til enhver tid opsiges med 1 dags varsel til udløbet af en abonnementsperiode. 

Opsigelsen er kun gyldig såfremt den er sendt via kundecentret og såfremt kundens konto IKKE er i restance. Hvis man undlader at betale sin faktura, bliver det ikke sidestillet med en opsigelse.

En redelegering af domæne væk fra Danhost, er IKKE ensbetydende med en opsigelse. Ej heller kan sletning af et domæne sidestilles med en opsigelse af abonnement, dog bliver kunden selvfølgelig ikke faktureret for årsgebyr for domænet, såfremt dette er slettet. (Læs her - Hvad betyder domæne?)

Der vil ikke ske refundering af forudbetalt abonnement, såfremt kunden ønsker at opsige abonnementet inden abonnementsperiodens udløb.

Når kunden betaler en fornyelse af abonnement, bliver abonnementet automatisk fornyet og udløber derved først til den nye udløbsdato. Betaler kunden for en fornyelse af abonnement, efter der er lavet en opsigelse, annulleres opsigelsen ved betalingen og abonnementet kører videre, som om opsigelsen ikke var lavet. Abonnementet kan derefter opsiges til udløb af den nye abonnementsperiode.