Sikker hosting og god support siden 1997Sikker hosting og god support siden 1997

3.1. Kundens ansvar

Vores kunder er 100% ansvarlige for lovligheden af deres materiale på et Danhost abonnement.  Materialet skal til enhver tid overholde gældende dansk lov samt overholde skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet. Materialet må ej heller krænke tredjemands rettigheder.

Den enkelte kunde bærer selv ansvar for at have en sikkerhedskopi af sine data m.m. Det er til enhver tid kundens pligt at meddele Danhost eventuelle ændringer vedrørende adresse, telefonnummer samt mailadresse. Dette kan kun ske via vores kundecenter. Da Danhost sender faktura vedrørende fornyelse af abonnement/services ud pr. mail, er det kundens pligt at informere Danhost om eventuelle ændringer i mailadresse med mere. Således skal den oplyste mailadresse, altid være en adresse, som kunden kan modtage post på. Danhost kan ikke holdes ansvarlig for, at et abonnement suspenderes eller slettes som følge af manglende betaling, i tilfælde, hvor kunden ikke har modtaget oplysning herom pr. mail, fordi mailadressen har været ukorrekt. 

Det er kundens pligt at kontakte Danhost såfremt registrering/oprettelse af abonnement, ikke er sket inden 2 hverdage fra indbetalingen har fundet sted.