Sikker hosting og god support siden 1997Sikker hosting og god support siden 1997

2.7. Vedr. op/nedgradering af abonnement

Ønsker kunden at opgradere fra et webhotel til et andet, er der som udgangspunkt ingen oprettelsesgebyr, med mindre det nye webhotel, skal flyttes til en anden server. I disse tilfælde vil kunden blive faktureret for den tid vores teknikker bruger på at flytte webhotellet. Der betales pr. påbegyndt halve time.

Opgraderes der fra en type produkt (f.eks.webhotel) til en anden type produkt (f.eks. server), skal kunden betale for oprettelse af den nye type produkt. Ved opgradering godskrives kunden for eventuelt resterende forudbetalt abonnement. Et abonnement kan opgraderes med en dags varsel.

Ønsker kunden at nedgradere sit abonnement skal vi have denne anmodning skriftligt pr. mail til bogholderi@danhost.dk. Abonnementet kan nedgraderes fra næstkommende abonnementsperiode. Anmodning om nedgradering skal være os i hænde senest dagen før udløb af den nuværende abonnementsperiode. Ønskes abonnementet nedgraderet før udløb af abonnementsperioden, sker der ikke refundering af evt. for meget betalt abonnement.