Sikker hosting og god support siden 1997Sikker hosting og god support siden 1997

2.2. Specielt vedr. domæneregistrering

Danhost registrerer altid domæner i kundens navn. Alle domænenavne oprettes på Danhost´s navneserver, med mindre andet er aftalt. Alle domæner oprettes efter først-til-mølle princippet. Danhost kan under ingen omstændigheder drages til ansvar, såfremt et bestilt domæne ikke kan oprettes, fordi det allerede er optaget af tredjemand. Kunden har pligt til at sikre, at et domænenavn ikke krænker tredjemands navn, varemærke eller immaterielle ret. Danhost kan ikke idømmes erstatningsansvar, for manglende oprettelse af et domæne, da bestilling/oprettelse af domænenavnet forløber automatisk. Når Danhost´s bogholderi har registreret indbetalingen for domæneoprettelsen, registreres domænet hos det aktuelle TLD hurtigst muligt. Danhost tilbagebetaler ikke oprettelsesgebyr ved oprettede domæner, der er fejlbehæftede på grund af kundens stave/tastefejl eller lignende, i forbindelse med kundens bestilling af domænet.

Bestil domæneregistrering

 

Årsgebyr m.m.

Oprettelse af et .dk domæne bevirker, at der hvert år skal betales et gebyr til DK Hostmaster A/S. DK Hostmaster A/S bestemmer suverænt beløbets størrelse. DK Hostmaster A/S opkræver hvert år gebyret direkte hos kunden. Manglende rettidig betaling af dette årsgebyr, vil medføre, at domænet slettes. Dette betyder ikke at abonnementet er slettet ved Dahost, derfor skal servicen stadig opsiges hos Danhost, såfremt kunden ikke ønsker at benytte dette. Ved oprettelse af et .dk domæne hos Danhost, er det første års gebyr inkluderet i prisen. Se evt. betingelser for registrering af .dk domæne på www.dk-hostmaster.dk.

For alle andre domæner faktureres årsafgiften af Danhost. Manglende betaling af årsafgiften vil bevirke sletning af domænet uden forudgående varsel. Domænet kan dog i en begrænset periode, genoprettes mod et gebyr. Gebyret afhænger af, hvilken type domæne, det drejer sig om. Faktura for årsgebyr sendes pr. mail til den mailadresse kunden oplyser til os. Danhost kan ikke drages til ansvar, såfremt kunden ikke modtager denne faktura, da det til enhver tid er kundens pligt at sørge for, at Danhost er i besiddelse af en korrekt mailadresse, kunden kan modtage post på. Danhost opkræver et gebyr ved overdragelse af domænet til anden person eller virksomhed på alle domæner, bortset fra .dk domæner.