Sikker hosting og god support siden 1997Sikker hosting og god support siden 1997

1.1. Lovlige formål

Danhost forbyder udtrykkeligt enhver at reklamere for, distribuere, opbevare, behandle eller på anden vis at håndtere uanstændigt, pornografisk, satanistisk, eller andet kontroversielt materiale ved hjælp af services leveret af Danhost. Danhost forbeholder sig retten til at definere, hvorvidt materialet har en sådan kontroversiel beskaffenhed. I disse tilfælde kan Danhost til enhver tid og med øjeblikkelig virkning ophæve eller suspendere abonnementet. Danhost kan under disse omstændigheder ikke idømmes erstatningsansvar af nogen art overfor kunden. Ligesom forudbetalt abonnement ikke vil blive refunderet. Det er ligeledes ikke tilladt at have nogen form for pornografisk eller sex relateret materiale liggende på vores servere, selvom det skulle være lovligt materiale, med mindre andet er aftalt skriftligt med Danhost.

Alt materiale skal være lovligt og må ikke være i strid med dansk lovgivning. Henvender en offentlig myndighed sig til Danhost med henblik på at få lukket en af vore services, fordi myndigheden skønner der forefindes ulovlig materiale, lukker Danhost  omgående for abonnementet indtil den offentlige myndigheds undersøgelser er afsluttet. Bliver Danhost pålagt erstatningsansvar eller bøde på grund af en kundes ulovlige materiale, inddrives dette hos kunden.